Start

Om Du behöver hjälp om teknik. 

SÖKER DIG SOM KAN TÄNKA SIG ATT INGÅ I VÅR STYRELSE

Vi söker förstärkning inom SeniorNet, Nyköpings, för att vi ska kunna utföra ett ännu bättre föreningsarbete. 

Om du är intresserad att ingå som ledamot i en trevlig grupp, ring gärna vår valberedare Anita Karlsson 0155-28 34 45, 073-952 73 82 eller vår ordförande Ingemar Uppman mobil 073-849 72 18.

Du kan även skicka e-post till uppman.ingemar@gmail.com så informerar han dig om vad uppgifterna innebär.

 

SeniorNet Nyköping är en ideell dataklubb ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden, som har ca 9.000 medlemmar fördelade på drygt 40 klubbar på olika orter i Sverige.

Vår klubb i Nyköping startade 1999. Klubben ger handledning i grundläggande datakunskap och internet via kurser och medlemsträffar.

Medlemsavgiften är 250 kr per 12 månader och administreras av SeniorNet Sweden. Av dessa medel återgår 150 kr till klubben i Nyköping.

Du kan registrera dig via den här länken. Ange att du vill tillhöra Nyköpingsklubben och välj gärna att du vill motta avin via e-post.
Förnyelsebreven till gamla medlemmar skickas ut 2-6 veckor före förfallodagen.
Du skall inte betala medlemskapet innan du fått avin eftersom det gamla OCR-numret inte längre gäller.
Om du kan ta emot förnyelsebrev som en bilagd pdf-fil via eposten, vänligen välj det alternativet i Min Profil under Faktureringsmetod.

Eftersom information från styrelsen går ut via medlemmarnas epostadresser så är det viktigt att den adressen stämmer. 
Kontrollera det i Min profil!  

Överst finns en länk till SeniorNet Sweden. Klicka på den och gå vidare till Studiematerial. Där finns mycket matnyttigt! Underst Twitter- och Facebook-länkar.