Start

     

Ny information

SeniorNet Nyköping är en ideell dataklubb ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden, som har ca 9.000 medlemmar fördelade på drygt 40 klubbar på olika orter i Sverige.

Vår klubb i Nyköping startade 1999. Klubben ger handledning i grundläggande datakunskap och internet via kurser och medlemsträffar.

Medlemsavgiften är 250 kr per 12 månader och administreras av SeniorNet Sweden. Av dessa medel återgår 150 kr till klubben i Nyköping.

Du kan registrera dig via den här länken. Ange att du vill tillhöra Nyköpingsklubben och välj gärna att du vill motta avin via e-post.
Förnyelsebreven till gamla medlemmar skickas ut 2-6 veckor före förfallodagen.
Du skall inte betala medlemskapet innan du fått avin eftersom det gamla OCR-numret inte längre gäller.
Om du kan ta emot förnyelsebrev som en bilagd pdf-fil via eposten, vänligen välj det alternativet i Min Profil under Faktureringsmetod.

Eftersom information från styrelsen går ut via medlemmarnas epostadresser så är det viktigt att den adressen stämmer. 
Kontrollera det i Min profil!  

Överst finns en länk till SeniorNet Sweden. Klicka på den och gå vidare till Studiematerial. Där finns mycket matnyttigt! Underst Twitter- och Facebook-länkar.