Om oss

SeniorNet Nyköping

är en ideell dataklubb ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden,
som idag har 8.500 medlemmar fördelade på drygt 40 klubbar på olika orter i Sverige.

Vår klubb i Nyköping startade 1999. Klubben ger handledning i grundläggande datakunskap och internet via kurser och medlemsträffar.

Medlemsavgiften är 250 kr per 12 månader. Av dessa medel återgår 125 kr till klubben.
Medlemsavgiften administreras av SeniorNet Sweden som skickar ut medlemsbrev och inbetalningskort.
Du kan registrera dig via den här länken. Ange att du vill tillhöra Nyköpingsklubben.  Som nybliven medlem får du ett välkomstbrev som skickas med B-post dagen efter din anmälan.

Förnyelsebreven till gamla medlemmar skickas ut den första dagen i den månad som medlemskapet förfaller.
Du skall inte betala medlemskapet innan du fått avin eftersom det gamla OCR-numret som baserades på medlemsnumret inte längre gäller.
Om du kan ta emot förnyelsebrev som en bilagd pdf-fil via eposten, vänligen välj det alternativet i Min Profil under ”Faktureringsmetod”.

Eftersom information från styrelsen går ut via medlemmarnas epostadresser så är det viktigt att den adressen stämmer. 
Kontrollera det i Min profil!  

Länkarna till SNS ligger också i den infällda rutan på den här sidan. Där finns också en länk till Utbildningssidorna som nu alla medlemmar kan ta del av. Gör det! Där finns mycket matnyttigt! Underst Twitter- och Facebook-länkar.