Kurser

Våra kurser hålls i ABF:s lokaler på Östra Kvarngatan 8

abf
Anmäl dig till Gunwor Linderyd om du vill gå kurs!

Med start tisdag den 11 september 2018, kommer Ingemar Uppman
att ha grundkurs i Windows, Word, Internet och e-Post
kl 13.30 – 16.00  i tio tisdagar. 

Anmälan till:
Ingemar Uppman, tel 073-849 72 18 eller epost

ingemar

Cirkelutbildning i surfplattor iPad och Android.
Med start torsdag den 20 september 2018, kl 09.00 – 12.00, kommer Gunwor Linderyd och Ingegerd Höök starta kurser
i iPad- och Androidplattor.

Anmälan skickas till Gunwor Linderyd.

Utbildare: Kursansvarig Gunwor Linderyd, som tar emot anmälningar
på tel 0155- 21 66 42 eller per  epost

gunwor

och Ingegerd Höök eller epost
Ingegerd Höök

2018 Höstens övriga kurser:

1: Windows 10 och säkerhet, start måndagen 15 oktober, kursledare Andras Bergfors, Kontorex.
Pris 300 kr för 3 gånger.

Två kurstillfällen – från Kamera till dator.
Kurs tillsammans med PRO.

2. Fem onsdagar med start onsdag den 12 september kl. 13.00 – 15.30.
Eller, fem fredagar med start fredag den 14 september kl.9.30 – 12.00.
Pris: 499:-.
Kursledare: Elsie-Marie Medström, 070-513 48 24.
Elsie-Marie Medström
Om du har frågor om kurserna, kontakta Elsie-Marie.

3. Släktforskning för nybörjare sex måndagar med start måndag den 8 oktober kl. 13.00 – 16.00.
Pris: 995 inklusive dataprogram. Kurs tillsammans med PRO och ABF.

Vid anmälan ange: kurs/kurser, Namn, Tfn-nr och e-post-adress.

Anmälan skickas till:
Ingemar Uppman

Kallelse och inbetalningskort skickas från ABF Eskilstuna..