Styrelsen

Styrelsen i SeniorNet Nyköping 2017

 

ingemar

Ordförande
Ingemar Uppman

tel 0155-972 18

 

Vice ordförande
Gisela Olson

tel 070 512 01 69


Sekreterare

Vakant

Kassör
Ulla Karlsson
tel 070-690 78 34

Ingegerd Höök

Webbmaster
Ingegerd Höök
tel 070-273 67 15

 

 

goran
Ledamot
Göran Jansson
tel 0155-28 55 08
070-535 21 83

 Ledamot
 Kjell Wickström
Tel 070-310 18 26

Ledamot
Håkan Nilsson
Tel 076 801 01 25