Styrelsen

Styrelsen i SeniorNet Nyköping 2018

Ordförande
Ingemar Uppman

tel 073-849 72 18

Sekreterare
Håkan Nilsson
Tel 073-361 08 84

Kassör
Ulla Karlsson
tel 070-690 78 34

Webbmaster
Ingegerd Höök
tel 070-273 67 15

Ledamot
Ingegerd Trozell
Tel 070-676 93 26